منو
بالا

امور پروپوزال

دانشجویان گرامی:

من بعد جهت پیگیری امور مربوط به پرو پوزال ها با مراجعه به قسمت ذیل ازآخرین مرحله فرآیند پروپوزال خود آگاه خواهید شد،نحوه پیگیری موضوع بدینگونه خواهد بود که پس از هر بار برگذاری جلسات کمیته تخصصی تصویب پروپوزال ها فایل های مربوط به نظرات کمسیون مذکور به ترتیب تاریخ برگذاری جلسات در قالب فایل Word  در قسمت ذیل بارگذاری شده و دانشجو با دریافت فایل مورد نظر و بررسی آن نسبت به آخرین مرحله فرآینده پروپوزال خود مطلع خواهد شد،اطلاعات مندرج در فایل ورد به شکل جدول زیر خواهد بود:

 

 

 

وضعیت تصویب پروپوزال

ردیف

نام دانشجو

شماره دانشجویی

راهنما

مشاور

عنوان پروپوزال

تصویب شد

به شرط انجام اصلاحات تصویب شد

تصویب نشد

               

هرکدام ازدانشجویان پس از بررسی فایل مذکور و براساس مطالب مندرج در قسمت "وضعیت تصویب پروپوزال" به شکل زیر کار خود را ادامه خواهند داد:

الف ) در صورتی که وضعیت تصویب پروپوزال تایید شده باشد:

 یعنی پر پروپوزال ارایه شده مورد تایید کمیته تخصصی تصویب پروپوزال   می باشد و دانشجو می بایست با هماهنگی با استاد راهنما خود نسبت به ادامه فرآینده نگارش پایان نامه اقدام نماید.

ب)  وضعیت تصویب پروپوزال به شرط انجام اصلاحات تصویبگردد :

 یعنی پر پروپوزال ارایه شده به شرط انجام اصلاحات مورد نظر کمیته تصویب گردیده که دانشجو می بایست با مراجعه به استاد راهنمایی خود نسبت به اخذ نظرات کمیته تخصصی تصویب پروپوزال   اقدام و پس از تامین نظرات این کمیته و تایید مجدد کمیته مذکور با هماهنگی با استاد راهنما خود نسبت به ادامه فرآینده نگارش پایان نامه اقدام نماید.

ج) وضعیت تصویب پروپوزال  تصویب نشد:

یعنی پر پروپوزال ارایه شده مورد تایید کمیته تصویب پروپوزال نبوده و امکان تصویب آن نیز وجود نداشته است در این حالت دانشجو می بایست با مراجعه به استاد راهنمایی خود نسبت به اخذ نظرات کمیته تخصصی تصویب پروپوزال و بررسی دلایل و رفع ایرادات جهت تامین نظرات کمیته به منظور ارایه پروپوزال به کمیته توسط استاد راهنما جهت جلب نظر اعضای  اقدام نماید و مجدد با مراجعه به همین قسمت نسبت به پیگیری فرآینده تصویب پروپوزال   خود اقدام نماید و در صورت و تایید با هماهنگی با استاد راهنما خود نسبت به ادامه فرآینده نگارش پایان نامه اقدام نماید.

 
01-جلسه کمیته تخصصی تصویب پروپوزال ها-مورخ- 13960325
 
 
Powered by Phoca Download

پایگاه اطلاع رسانی دکتر علی فرهادی

 

تماس با ما

پایگاه اطاع رسانی دکتر علی فرهادی .

  • گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرکان ، گروه مدیریت
  • تلفن: 42520840 -013
  • mailto:info@dr-alifarhadi.ir
    Telegram:
    http://telegram.me/farhadimahali