منو
فرم ثبت مشخصات فردی دانشجویان
نام (*)
ورودی نامعتبر
نام خود را در این قسمت وارد نمایید
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی خود را در این قسمت وارد نمایید
شماره دانشجویی
ورودی نامعتبر
شماره دانشجویی خود را بدون فاصله در این قسمت وارد نمایید
رشته تحصیلی (*)
ورودی نامعتبر
رسته تحصیلی خود را بدون فاصله در این قسمت وارد نمایید
مقطع تحصیلی (*)
ورودی نامعتبر
لطفا مقطه تحصیلی خود را انتخاب نمایید.
شماره همراه (*)
ورودی نامعتبر
شماره همراه خود رادر این قسمت وارد نمایید[با توجه به اینکه از این پس برنامه های دپارتمان ازطریق وب سایت و کانال تلگرامی به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید لطفا شماره همراه صحیح را واردنمایید]
آدرس پست الکترونیکی(Email)
ورودی نامعتبر
در این قسمت آدرس پشت الکترونیکی(Email)خودراوارد نمایید. به دلیل ارسال دعوت نامه ها از طریق پست الکترونیک لطفا آدرس پست الکترونیکی صحیح خود را وارد نمایید.
نحوه فراخوان رویدادها
ورودی نامعتبر
لطفا انتخاب نمایید که به کدام طریق شمار ار ازرویدار ها،اخبارو... دپارتمان مطلع نماییم.
اعتبار سنجی اعتبار سنجی
  بازآوری
ورودی نامعتبر
حرف تصویر اعتبار سنجی را وارد نمایید